Metsäpalvelu Hannu Koski – Metsäkauppa Kortesjärvi, Lapua, Ylihärmä, Alahärmä, Kauhava, Hirvijoki

Metsäpalvelu Hannu Koski – Aidosti asiakaslähtöistä metsäpalvelua


Metsänomistaja

Hyvinvoivaan ja tuottavaan metsään tarvitaan paljon työtä, eikä metsän hoitaminen pääty siihen, kun taimet on istutettu maahan. Monessa tapauksessa metsä siirtyy sukupolvelta toiselle, jolloin myös puusto kannattaa pitää hyväkuntoisena. Esimerkiksi ensiharvennus ja muut harvennushakkuut aiheuttavat metsänomistajalle monenlaista päänvaivaa, mutta tuovat myös tuloja. Oikein ajoitettuna harvennushakkuut myös kiihdyttävät puuston kasvua ja varmistavat sen, että kun päätehakkuu tulee ajankohtaiseksi, metsästäsi saadaan mahdollisimman järeitä tukkeja ja siten mahdollisimman paljon tuottoa.

Metsänomistaja ei voi muistaa eikä osata kaikkea. Kaikki palveluni edellyttävät, että vedän kumisaappaat jalkaan ja todella tutustun metsääsi. Siten minun on helppo nähdä metsän todellinen tila ja sen tarpeet sekä auttaa Sinua saavuttamaan hyvinvoiva ja tuottava metsä.

Minä uskon siihen, että metsän omistamisen pitäisi aina olla mahdollisimman vaivatonta.


Toiminta-alaamme ovat mm.

  • puukauppapalvelut
  • metsätilan arviointimittaukset
  • hakkuualueiden nauhoitukset
  • puunkorjuun järjestäminen ja valvonta
  • puutavaralajien mittaukset
  • hakkuukoneiden tarkistusmittaukset

Kauhavalla ja lähikunnissa.